Aragornská Kronika

Kdo jsou duchové Kroniky?

Duchové Kroniky jsou vzácné entity, jež je třeba vzývat. Povinností kronikáře je přinášet jim obětiny a konat rituály spojené s jejich kultem a očišťovat tak Kroniku a zahánět zlé démony, kteří by se mohli pokusit ji poškodit.
Duchové promlouvají ke kronikářům ve formě vzkazů, které se objevují v Kronice na listech pergamenu. Samotná jejihc podoba je smrtelníkům neznáma. Jediní kronikáři mají naději, že se s nimi někdy setkají v delirické posedlosti, pokud duchové uznají, že je Kronika v nebezpečí nebo budou chtít své věrné odměniti.
Více vám zatím nepřísluší vědět o těchto mocnostech. Ni odkud přicházejí, ni kam směřují. Snad se nám všem časem odhalí tato záhada, jež je smaotnou příčinou vzniku aragornských záznamů.